De laatste decennia heeft het uitrusten van vogels met zenders, die zo met behulp van satellieten kunnen worden gevolgd, een hoge vlucht genomen. Op deze wijze kan informatie worden verzameld die anders nooit boven water zou zijn gekomen. Dit artikel is een samenvatting van zo’n onderzoek bij Zwarte Ooievaars Ciconia nigra, dat wordt geleid vanuit Tsjechië. In 2002 is het project ‘Nová Odysea’ (New Odyssey) gelanceerd als opvolger van het bekende ‘Africa Odyssey’-project. Bij deze projecten werd telemetrie gebruikt om de trek van Zwarte Ooievaars vanuit Tsjechië naar hun overwinteringsgebieden in Afrika te monitoren. Het doel van deze projecten is informatie te verkrijgen over de trek en over de overwinteringsgebieden van Zwarte Ooievaars. Ook wordt informatie verzameld uit het Aziatische deel van de broedgebieden van deze soort. De verkregen informatie draagt bij aan de kennis over de Zwarte Ooievaars en zal helpen om vogeltrekpatronen te begrijpen en bijdragen aan de bescherming van trekvogels langs hun trekbanen en in overwinteringsgebieden in Azië. Tegelijkertijd heeft het New Odyssey-project publiekseducatie en het populariseren van wetenschap als doel. Dit wordt hoofdzakelijk bereikt door middel van radio-uitzendingen en een presentatie van de gegevens op internet ( http://www.rozhlas.cz/ odysea). Het project wordt uitgevoerd door het publieke radiostation Czech Radio en de dierentuin in de stad Chomutov, in samenwerking met de Academie van Wetenschappen van de Republiek Tsjechië.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Miroslav Bobek, Iubomír Peške, Premysl Rabas, František Pojer, Jaroslav Šimek, & Khalil Baalbaki. (2005). Eerste resultaten van het volgen van de trek van Zwarte Ooievaars Ciconia nigra in Azië met satellieten. Het Vogeljaar, 53(3), 108–111.