Half december 2004 kwam er een bericht binnen over de gieren van India. Norman van Swelm wees op een artikel dat Bob Risebrough schreef over de gierenproblematiek. Ik was kort tevoren vier weken in India geweest. In eerste instantie als vrijwilliger om samen met mijn zoon te helpen in een straatkinderenproject in Hyderabad. Vooraf schreef een Amerikaanse vriendin mij over het feit dat er nauwelijks meer gieren in India over zijn. Vooral de Bengaalse Gier Gyps bengalensis, de Indische Gier Gyps indicus en de nog niet zo lang geleden afgesplitste soort Gyps tenuirostris (Slender-billed Vulture) zijn drastisch in aantal gedaald. De voornaamste oorzaak is het gebruik van het medicijn Diclofenac door boeren. Diclofenac is een pijnstiller en koortsverlager. Het wordt door boeren in India en Pakistan gebruikt tegen koorts en lamheid in vee. Het veroorzaakt acute nierproblemen als gieren van de kadavers van vee eten dat kort tevoren met dit medicijn is behandeld. Ze gaan dan binnen enkele dagen dood. Bob Risebrough geeft uitvoerig aan wat er zoal mis is met de gieren. Hij heeft in 2004 dierenartsen in India geïnterviewd. Tevens wijst hij op een belangrijk artikel in de ‘Wall Street Journal’ van 16 augustus 2001 met als titel: ‘Drug Firms’ Incentives Fuel Abuse by Pharmacists in India’ (bonussen stimuleren apothekers tot misbruik bij het verstrekken van medicijnen, red.).