De organisatie achter de website Birdpix geeft in samenwerking met Flevodruk in Harderwijk een jaarboek uit met de beste vogelfoto’s van 2004. Het is in alle opzichten een schitterende uitgave geworden. Het boek zelf is fraai vormgegeven en bevat vanzelfsprekend ook foto’s die stuk voor stuk van topkwaliteit zijn. Onder de dertig meewerkende fotografen zijn veel bekende namen, zoals Arie Ouwerkerk, Hans Gebuis, Jan Smit, Ran Schols, Chris Schenk, Chris van Rijswijk, Peter van Rij en Otto Plantema. Bijna zeventig foto’s hebben een plek in het boek gevonden. De samenstellers hebben gezocht naar een evenwicht in algemene, schaarse en zeldzame soorten. Van de zeldzame en schaarse soorten zijn er onder andere opnamen van Haakbekken, Ross’ Meeuw, Sperwergrasmus, Kleine Burgemeester, Noordse Pijlstormvogel, Zwarte Zeekoet, Geelsnavelduiker, Kleine Geelpootruiter, Orpheusspotvogel, en Bladkoning. Een kleine greep uit de algemene soorten: Ijsvogel, Klapekster, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Zwarte Specht, Kruisbek, Gierzwaluw en Velduil. Het accent ligt op foto’s die gemaakt zijn in Nederland en België.