Belangrijke vogeltrekroutes volgen in het voorjaar de Bosporus en de Thracische kust. De bergmeren, lagunes en rivierdelta’s vormen dan geschikte pleisterplaatsen voor de trekkers. Op de grote bergmeren zijn in deze periode ook flinke aantallen overwinterende Roze en Kroeskoppelikanen te zien. Doordat er goede mogelijkheden zijn om gieren en andere roofvogels waar te nemen, maakt dit Thracië en Macedonië (noordoostelijke provincies van Griekenland) tot een interessante bestemming. Een punt van zorg is de alarmerende achteruitgang van de wetlands in deze streek, die eens tot de belangrijkste rond de gehele Middenlandse-Zeekust behoorden. Ondanks het ratificeren van wetlandconventies (elf wetlands in dit gebied vallen onder de Ramsarconventie ), heeft Griekenland geen effectief en slagvaardig natuurbeschermingsbeleid ontwikkeld en de beheersplannen voor deze wetlands komen traag op gang. Illustratief is dat zeven ministeries verantwoordelijk zijn voor waterbeheer.