Reeds eerder hebben wij de lezers van het Vogeljaar bericht over onze samenwerking met de Poolse Vogelbeschermers in Noordoost-Polen. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen aldaar en wij betuigen dank aan de lezers die ons hebben gesteund. Vanf begin mei 2003 hebben enkele leden van de vogelwerkgroep een aantal bezoeken gebracht aan Noordoost-Polen. Doel van deze bezoeken was om met eigen ogen te aanschouwen welk gebied met het geld van de vogelwerkgroep is aangekocht. Tevens wilden wij een aantal zaken met betrekking tot het beheer bespreken. Het spreekt vanzelf dat het ook tevens een leuke vogelvakantie was.