Tijdens de vooijaarsexcursie in april 2005 te Breskens konden leden van de Club voor Nederlandse Vogelkundigen kennisnemen van een exemplaar van het boek ‘Birdpix.nl’. De samensteller Daan Schoonhoven heeft in dit boek de foto’s opgenomen die in de loop van 2004 aangeboden werden voor de website: http://www.birdpix.nl. De foto’s zijn zowel voor de website als voor het boek belangeloos ter beschikking gesteld. Alle aanwezige clubleden waren het erover eens dat dit een heel bijzonder boek is en dat de foto’s van een bijzondere kwaliteit zijn. Voor elke maand zijn er foto’s uitgekozen, wat voor een jaarboek voor de hand ligt. Er is een afzonderlijke competitie gehouden met twee categorieën: digitale spiegelreflex en digiscoping, met elk drie prijswinnaars. Vijf van deze foto’s zijn opgenomen in het boek. De uitslag van de competitie werd door alle gebruikers zelf bepaald, doordat ze aan de foto’s een bepaalde waarde konden toekennen. Het moet voor de deelnemers een hele klus geweest zijn om te bepalen wat zij nu de beste foto vonden. Het paartje Roodborsttapuiten, gefotografeerd door Arie Ouwerkerk op Terschelling, is prachtig. De Watersnip op pagina 58, door Arie van den Hout in de Eemspolder vastgelegd, kreeg bij de clubleden veel waardering. Heel leuk is ook de korte inleiding bij de foto over de omstandigheden waaronder de foto is gemaakt en soms wat bijzonderheden.