Op 11 december 2003 werden de bevindingen van de tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II) officieel gepresenteerd. Dat betrof de tweede fase van een evaluatie van tien jaar schelpdiervisserijbeleid in Nederland, dat was gebaseerd op de Structuurnota Zee- en Kustvisserij van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), In 1993 verscheen deze nota onder de titel ‘Vissen naar Evenwicht’.