Regelmatig is er vraag naar lijsten van alle vogels van de wereld. Soms gaat het om avifaunistische lijsten van gebieden en soms om actuele lijsten van soorten en ondersoorten. John Penhallurick uit Australië houdt een website bij met vogelnamen in het Duits, Frans en Spaans. Ook kun je op zijn website de lijst met vogelnamen vinden die de auteurs Sibley en Monroe aan de vogelfamilies geven. De pagina’s bevatten heel veel gegevens die van belang kunnen zijn voor vogelaars die zijn geïnteresseerd in gebieden voorbij onze eigen landsgrenzen. Kijkt u eens op: http://worldbirdinfo.net. Jan van der Laan heeft op zijn website onder andere de Checklist van de Vogels van de Wereld door James F. Clements staan. Zie: http://www.ibispub.com/updates.html. Clements is in juni 2005 gestorven en nu is er een laatste versie van deze lijst met daarop meer dan 10.000 soorten. Een overzicht van lijsten op de website van Jan is te vinden op: http://www.j.vdlaan.freeler.nl/ Checklists/. Zijn thuispagina is te vinden op: http://www.j.vdlaan.freeler.nl/.