Maandag 14 november 2005 overleed Joop H. Ros in zijn woonplaats Den Haag. Geboren te Amsterdam op 26 mei 1915 en daar onder meer werkzaam bij de Gemeentepolitie, verhuisde hij na de Tweede Wereldoorlog naar Den Haag waar hij een managementfunctie vervulde op het Ministerie van Algemene Zaken bij het kabinet van de minister-president. Zijn ornithologische roeping kwam pas op 40-jarige leeftijd, toen hij in contact kwam met de club van veldwaarnemers van de Vereniging voor Vogelbescherming ‘s-Gravenhage en omstreken, die toen de zeer vogelrijke Haagse Waterleidingduinen inventariseerde. Joop Ros werkte mee aan het samenstellen van de jaarverslagen van het Vogelpopulatie-onderzoek Meijendel (1958-1973) en aan Waldeck’s Avifauna van ‘s-Gravenhage en omstreken.