Veel mensen worden gefascineerd door uilen, de ‘jagers van de nacht’. In Uilen van Europa worden dertien in Europa levende soorten beschreven en getoond. Het boek geeft veel informatie over het determineren, maar het is ook een uitgebreid naslagwerk. Het verschaft veel informatie over de leefwijze van uilen. In het eerste deel wordt uitgebreid ingegaan op de kenmerken, zoals de bouw van de ogen, het hooggespecialiseerde gezichtsvermogen, snavels, verenkleden, soortenrijkdom en de systematiek.