Uit de resultaten van de vocale reacties met de geluidentest, die werd uitgevoerd in maart 1999, waarover wij al eerder publiceerden (De Kroon & Mommers 2004), bleek dat het toen gebruikte Japanse waterralgeluid niet werd herkend door de Europese Waterrallen. Met een ander geluidstype van een Japanse Waterral (aangeduid met Geluid 1) dat wij op Shunkunitai-eiland (Hokkaido, Japan) in 1998 op band vastlegden, werden nogmaals de vocale reacties van in Nederland voorkomende Waterrallen getest. Deze test was bedoeld als uitbreiding van de eerder uitgevoerde test in 1999. Aanleiding voor het herhalen van de test was dat het nieuwe testgeluid een andere opbouw van de frequenties (Hz) en het maximumaantal decibels (dB) heeft. De vooronderstelling was dat bij dit geluid de kans dat Waterrallen in Nederland hierop vocaal zouden reageren, wel eens groter zou kunnen zijn dan bij de test met het vorige Japanse waterralgeluid van Kabaya & Matsuda (1996). Het geluid dat bij de eerste test in 1999 werd gebruikt, zal in dit artikel verder worden aangeduid met Geluid 2.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Gerard de Kroon, & Maria Mommers. (2006). Nogmaals: Herkent een Europese Waterral Rallus aquaticus een roep van een Japanse Waterral Rallus aquaticus indicus?. Het Vogeljaar, 54(1), 22–24.