Ganzen en zwanen is gemaakt voor mensen die van ‘buiten zijn’ genieten en het is bedoeld voor liefhebbers die fel tegen jagen zijn, en voor boeren en burgers maar ook voor jagers. Dit fraaie boek gaat vooral over ganzen en hun grote neven, de zwanen. Auteur Bart Ebbinge heeft met succes geprobeerd op basis van zijn uitgebreide wetenschappelijke kennis dit onderwerp in begrijpelijke woorden te behandelen en zo een uitgebreide toelichting te geven bij de fraaie platen die in dit boek zijn opgenomen van natuurfotograaf Hans Dekkers. Het verspreidingsgebied van deze vogelsoorten is groot, de foto’s werden daarom, behalve in de overwinteringsgebieden in Nederland, ook gemaakt in verscheidene andere landen in West- en Oost-Europa en zelfs ver daarbuiten tot in de Verenigde Staten, Japan en in de noordelijke en oostelijke broedgebieden in Scandinavië en Siberië. In het eerste deel ‘De suizende wieken van ganzen en zwanen’ wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten en families. Daarna wordt in het deel ‘Van ongerepte toendra’s naar boerenland’ uitgebreid ingegaan op de grote trek. Veel informatie daarover is verkregen dankzij ringonderzoek. Voor een deel worden daarvoor jonge beesten op het nest geringd, maar er worden ook ganzen die op trek zijn of overwinteren, gevangen en geringd. Het boek laat ook in woord en beeld zien hoe men daarbij tewerkgaat. De volgende drie delen staan in het teken van de betekenis van deze soorten voor de mens, partnertrouw en onderlinge strijd en de vraag: ‘Komen er te veel ganzen en zwanen door het succes van de natuurbescherming’. Door de kloeke uitvoering en talloze foto’s afgedrukt op het royale formaat is Ganzen en zwanen in de eerste plaats een fraai kijkboek, maar dankzij de teksten en gedegen kennis van Bart Ebbinge, die al ruim dertig jaar onderzoek deed aan deze soorten, is het ook een boek waaruit zeer veel te leren valt. Het boek is voorzien van een samenvatting in het Engels en bevat een overzichtskaart met favoriete ganzenkijkgebieden in Nederland.