De Waddenzee is één van de meest waardevolle getijdegebieden van de wereld. Het is ook het belangrijkste rust- en overwinteringsgebied van diverse watervogelsoorten die op de voorjaars- en herfsttrek tussen de arctische en subarctische broedgebieden en de winterkwartieren in West-Europa, de Middellandse Zee en West-Afrika dit gebied bezoeken. Dit waddengebied strekt zich uit van Blåvands Huk in Denemarken tot Den Helder in Nederland en omvat een gebied met een oppervlakte van ongeveer 900.000 ha aan wadden, geulen, kwelders, zandbanken, stranden en duinen. Een snoer van eilanden scheidt de Waddenzee van de Noordzee. Op zoek naar eendenkooien in Denemarken komt men terecht bij het eiland Fano. Voor zover bekend de enige plaats waar het kooibedrijf in Denemarken nog wordt uitgeoefend.