In totaal werden dit jaar zesenzestig foto’s ingestuurd door negentien fotografen. Opmerkelijk maar natuurlijk niet onverwacht was de opmars van de digitale vogel fotografie. Het aantal inzendingen van opnamen gemaakt op film nam ook nu weer af. Bij de vier uiteindelijk prijswinnende foto’s zitten echter toch nog twee opnamen die op traditionele wijze gemaakt zijn. Het wekken van meer belangstelling voor vogelstudie en dus ook voor vogelfotografie om daarmee de kennis over de vogels te vergroten is nog altijd één van de doelstellingen van de Stichting Het Vogeljaar. Dat is ook één van de redenen waarom deze wedstrijd jaarlijks wordt uitgeschreven. Bij de vogelfotografie is het van groot belang dat er verantwoord wordt gewerkt. Daarom mogen er geen nestfoto’s worden ingezonden. Al moet daar direct bij worden opgemerkt dat de tegenwoordige fotoapparatuur grote mogelijkheden biedt om met weinig risico voor de verstoring van de vogels vanaf een grote afstand opnamen te maken van nesten en jongen. Het welzijn van de vogels gaat echter voor alles. Om risico’s te vermijden worden verdachte foto’s dan ook uitgesloten van deelname.