Eind 2004 en begin 2005 werden wij geconfronteerd met de zogenaamde ‘Trompettergoudvinken’. Ook in het Robbenoordbos in de Wieringermeer waren deze vogels aanwezig. Hun trompetterende geluidjes waren heel kenmerkend. In het najaar van 2005 werden er opnieuw Goudvinken met trompetgeluidjes gehoord. Zijn dit andere vogels dan de Noordse? Jan Hein van Steenis geeft zijn idee daarover in een e-mailtje van 11 november 2005. ‘Die Trompettergoudvinken zijn in ieder geval niet onze broedvogels, al is er eerder opgemerkt dat ook onze broedvogels trompetgeluiden kunnen maken. Dat doen ze slechts bij uitzondering. Als onze Goudvinken het geluid (massaal) hadden overgenomen, hadden er tijdens de dispersie van Nederlandse vogels meteen trompetters gehoord moeten zijn. De eerste melding dit najaar was op 27 oktober 2005. In België mogelijk al op 16 oktober en er is ook één opvallende septemberwaarneming. De geluiden van de trompetters zijn tijdens de invasie van 2001 op de band gezet en in Noord-Finland en in de Komirepubliek (een deelrepubliek van de Russische Federatie, red.) is het geluid ‘s zomers opgenomen. Niemand heeft eerder geopperd dat er Goudvinken bestonden die een raar geluid voortbrachten. Het is best mogelijk dat ze niet opgemerkt zijn, wat blijkt uit het feit dat sommige vogelaars helemaal niet verbaasd waren over het feit dat Goudvinken vreemde geluiden konden produceren!’