In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in de maanden november en december 2005 in Nederlandse dag-, week- en huis-aan-huisbladen.