In diverse landen is Locustella fluviatilis voorzien van een naam die is afgeleid van de wetenschappelijke. Bijvoorbeeld in Engeland River Warbler en in Frankrijk Locustelle fluviatile. In Nederland is een origineler naam, in aansluiting aan de zang, gebruikelijk namelijk Krekelzanger, maar dit is helaas een misgreep. De zang (Figuur 1) wordt in Svensson & Grant weergegeven als een mechanisch klinkende serie ‘zre-zre-zre-zre-zre’ of ‘dze-dze-dze-dze’, die doet denken aan een reuzensprinkhaan of een krachtige naaimachine. Het Handboek of the Birds of Europe and the Middle East schrijft: ‘... mechanical pulsating or rhythmic series of ‘chuffing’, sounding not unlike distant steam engine running at high speed.