De uitgave Shorebirds berust op twee pijlers: een indrukwekkende verzameling foto’s van de ervaren natuurfotograaf Jan van de Kam en de prettig leesbare teksten van Bruno Ens, Theunis Piersma en Leo Zwarts. De schrijvers hebben allen langdurig wetenschappelijk onderzoek gedaan aan wadvogels en zijn erin geslaagd de resultaten van het onderzoek voor een breder publiek toegankelijk te maken. In dit boek komen een veertigtal vogelsoorten aan de orde die alle in meer of mindere mate gebonden zijn aan getijdengebieden. De schrijvers behandelen thema’s die het leven van wadvogels beheersen, zoals trek, voedsel en voortplanting. Er worden verklaringen gegeven voor verschijnselen als trekgedrag en bijvoorbeeld voor het (a)sociale gedrag van de Scholekster. Er wordt ingegaan op vragen zoals: ‘Hoe kunnen vogels in een dergelijk hoogst dynamisch milieu als de Wadden en andere getijdengebieden overleven?’ Deze uitgave geeft een helder inzicht in het boeiende leven van wadvogels. De nadruk ligt op de vogels in het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied, maar vanzelfsprekend zijn onderzoeksgegevens ook gebaseerd op onderzoeken, die ver buiten dit gebied zijn verricht in de broedgebieden en in de gebieden waar de soorten doortrekken. ‘Shorebirds – An illustrated behavioural ecology’, dat nu is uitgegeven door de KNNV Uitgeverij, is een vertaling van de reeds enkele jaren eerder bij Schuyt & Co. verschenen uitgave ‘Ecologische atlas van de Nederlandse wadvogels’, dat daarmee nu dus een groter bereik heeft gekregen. De structuur en de 300 prachtige foto’s van Jan van de Kam in het boek zijn bij deze vertaling gelijk gebleven, maar wel zijn in enkele gevallen de gegevens geactualiseerd. Zo zijn de populatiegegevens en de 1%-normen aangepast en ook werden de literatuurgegevens uitgebreid. Kam, J. van de, B. Ens, T. Piersma & L. Zwarts (2004): Shorebirds – An illustrated behavioural ecology. 30,3 x 21,5 cm. 368 bladzijden. Gebonden. Foto’s in kleur. Grafieken, tabellen en kaarten. Vertaling: P. de Goeij en S.J. Moore. ISBN 90-5011-192-0. KNNV Publishers, Utrecht. Prijs: € 49,95. RAK