Elk voorjaar komen er wel weer vragen los naar aanleiding van het vreemde gedrag van een vogel die aanhoudend tegen de ruiten vliegt. Het komt regelmatig voor dat een vogel zijn spiegelbeeld voor een rivaal houdt die is binnengedrongen in z’n territorium. Doorgaans gaat het daarbij om kleine zangvogels. Ditmaal was het echter een Scholekster, die ik aantrof op een bedrijventerrein. Daar liep deze vogel heen en weer langs de deurpartij van het gebouw. Het deel van de gevel bestond uit glas en de vogel zag zichzelf daarin weerspiegeld. Hij liep gedurig heen en weer langs het glas, vergezeld van z’n spiegelbeeld. Waar de glaswand overging in steen, zag hij de vermeende rivaal ineens niet meer en keerde dan op z’n schreden terug. Daarna begon de wandeling dan weer opnieuw. Af en toe deed de vogel een uitval naar z’n tegenstander en stootte dan met de snavel tegen het glas. Ik kreeg na enige tijd medelijden met deze ‘Bonte Piet’, die in deze ambiance van glas en steen een volkomen misplaatste indruk maakte. Vermoedelijk had deze Scholekster op één van de daken van de bedrijfsgebouwen in de omgeving een nest. In Meppel wordt wel meer broeden op platte daken geconstateerd of vermoed op plaatsen waar voldoende foerageerterrein in de buurt is.