In het artikel ‘Nogmaals: Herkent een Europese Waterral Rallus aquaticus aquaticus een roep van een Japanse Waterral Rallus aquaticus indicus?’ in het Vogeljaar 54 (1) zijn helaas enkele storende fouten opgetreden. De auteur van het artikel, Gerard de Kroon, wees ons op de gemaakte fout. Op bladzijde 23, rechterkolom regel 6, moet voor ‘Geluid 1’ worden gelezen ‘Geluid 3’. Verder zijn op dezelfde pagina de bovenste -en de onderste afbeeldingen (oscillo- en sonogrammen) verwisseld. De bijschriften zijn niet verwisseld. De bovenste afbeelding is feitelijk Figuur 3 en de onderste is Figuur 1.