In het Vogeljaar 53 (2): 60-62 vermeldden wij het vinden van doppen van walnoten op de bagger langs oevers van geschoonde veensloten bij Haren (Gr.). We vermoedden toen dat Roeken Corvus frugilegus de walnoten aanvoerden en deze ter plekke opaten. Bij nader inzien lijkt deze veronderstelling niet aannemelijk, gezien de waarnemingsperiode midden in de winter. Waarschijnlijker is dat Roeken de noten in de herfst elders verzamelen, in de bagger verstoppen en ze in de winter weer opzoeken. Om dit te staven hebben wij de waarnemingen voortgezet totdat de baggerrichels eind maart door boeren werden opgeruimd. Ook plaatsten wij in de lokale pers een oproep om locaties van notenbomen bekend te maken en te melden of Roeken wel eens de notenoogst plunderden. Dit leverde waardevolle informatie op die wij, samen met onze waarnemingen en aangevuld met gegevens uit de literatuur, hier willen presenteren. De waarnemingen werden gedaan tussen 13 december 2004 en 25 maart 2005 in de Wolddeelen, een veenweidegebied aan de westzijde van Haren. Van elf sloten, verdeeld over de gebieden A, B en C (Figuur 1), werden de baggerrichels (totaal 7,5 km) een aantal malen op noten afgezocht. We zullen eerst iets vertellen over het gedrag van de Roeken en dan op onze bevindingen met de gevonden noten ingaan.