Drie jaar lang is in de gemeente Oud-Beijerland een inventarisatie gedaan van de Ekster Pica pica en de Zwarte Kraai Corvus corone. Doel was inzicht te verkrijgen in aantallen, verspreiding, dichtheid en de nestbouw van deze kraaiachtigen. Doordat alle oude en nieuwe nesten in kaart zijn gebracht kon een goede indruk worden verkregen in hoeverre een bestaand nest wordt hergebruikt. Tevens werd op basis van de bekende territoria gekeken naar plaatstrouw. De gegevens over nestbouw, boomsoort en nesthoogte verschaften ook over deze facetten enig inzicht. In dit artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek in 2004.