Bij Vogelbescherming Nederland volgde prompt de heiligverklaring van de Friese Huismus! Want meer publiciteit was toch niet mogelijk? In dezelfde week dat Vogelbescherming Nederland aan de huismussencampagne begon, fladderde in Leeuwarden een Passer domesticus 23.000 dominostenen om. Dat betrof weliswaar slechts een half procent van het aantal dat al braaf klaarstond om het wereldrecord omtuimelende stenen te verbeteren, maar voor de organisatoren was dat genoeg om de bewuste Huismus om te laten leggen. Het stoffelijk overschot werd zodanig wereldnieuws dat zelfs CNN er niet omheen kon. Zo kwam er voor de campagne extra aandacht bij karrenvrachten en gebak aan de Driebergseweg te Zeist. Gesuggereerd werd zelfs dat Vogelbescherming meer wist van de in Leeuwarden rondvliegende Huismus en deze er bewust had losgelaten. Conform hedendaags gebruik in dit land, kreeg het schepseltje een praalbegrafenis. Uiteindelijk kwam het stoffelijk overschot terecht in het Rotterdamse Natuurmuseum. Reken voortaan ook maar op een jaarlijkse stille tocht en op een gedenkboek voor deze pechvogel.