Plomp Digital Video heeft in de reeks ‘Vogels in Nederland’ een DVD uitgebracht over meeuwen en sterns. Gedurende bijna twee uur kunt u genieten van fraaie beelden opgenomen in ons eigen land en van een enkele opname in België. In het Vogeljaar 49 (6): 279 is de videoband uit deze reeks besproken. De positieve waardering die uw recensent toen neerschreef, geldt nog steeds. De herkenning van meeuwen blijft moeilijk, maar wie de videoband of de DVD bekijkt krijgt aanknopingspunten voor de herkenning van de meeuwen in hun diverse kleden. De Zilvermeeuw met zowel de ondersoorten argentatus en argenteus worden besproken en de beelden helpen om in het veld tot een betere herkenning te komen. Dat geldt natuurlijk ook voor de Pontische Meeuw en de Geelpootmeeuw. De stand van zaken met betrekking tot de taxonomie van de Baltische Mantelmeeuw Larus fuscus is weer in discussie. Of het twee soorten blijven is de vraag. Er zijn argumenten voor en tegen. Voorlopig staat de Baltische Mantelmeeuw nog in de lijst van beoordeelsoorten door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA).