Naar aanleiding van het stukje over Ransuilen die als een Meerkoet roepen in het Vogeljaar 53 (6): 266, schreef John Odink dat hij dit geluid regelmatig hoort op plaatsen waar geen Meerkoeten zijn, bijvoorbeeld in Amsterdam-West. Het geluid wordt door hem toegeschreven aan een Ransuil. Ed Veling wees Rombout de Wijs op geluiden die Meerkoeten maken en die geregistreerd zijn op: ‘Calls from birds in flight’ door Claude Chappuis. Het betreft een opname uit Nederland. Rombout schrijft dat hij intussen nog meer opnames heeft gevonden. Deze opnamen werden al eerder in Frankrijk en Engeland gemaakt. Luister naar de geluiden op: http:// www.home.zonnet.nl/myotis/uilkoet.htm.