In het kader van het veertigjarig bestaan van de Natuur- en Vogelwacht ‘de Vijfheerenlanden’ en het vijfentwintigjarig bestaan van het natuurcentrum ‘de Schaapskooi’ is een jubileumuitgave verschenen onder de titel ‘de Schaapskooi 25 jaar – een boekje open’. De uitgave geeft een impressie van de realisatie van het natuurcentrum en een overzicht van de activiteiten van de vereniging. Het bevat ook bijdragen van de vele natuurbeschermingsorganisaties die gebruikmaken van het natuurcentrum, waaronder het Zuid-Hollands Landschap en de Stichting Het Vogeljaar. Zie ook het Vogeljaar 53 (4). Het boekje is te koop voor € 3,50 bij de Groene Winkel in het natuurcentrum. Nieuwe leden van de vogelwacht krijgen het boekje thuisgestuurd na aanmelding. Meer informatie: http://www.natuurcentrum.nl. RAK