De heer Matthijs Duijm, kenner van onze sprinkhanenfauna, maakte duidelijk dat de vogelnaam Krekelzanger eigenlijk een foute naam is. Aan de hand van drie sonogrammen toonde hij aan, dat de zang van de Krekelzanger Locustella fluviatilis meer op die van de cicade Lyristes plebejus geleek dan op die van de Veldkrekel Gryllus campestris (zie het Vogeljaar Vogeljaar 54 (2): 80-81). De vogelnaam daarom veranderen leek hem zinvol, maar hij stelde zelf ook al dadelijk bezwaren vast die daaraan verbonden zijn. De naam Bokje voor Lymnocryptes minimus is voorzeker óók een foute naam: het geluid van het boerderijdier Bok wordt niet gemaakt door het Bokje, maar door de Watersnip tijdens zijn baltsvlucht. Deze doet dat op een mechanische wijze waarover veel in de literatuur is geschreven. Zou je de naam Bokje willen handhaven, dan moest je de Watersnip zo noemen. Dat betekent dan dat je de naam Watersnip aan het Bokje moest geven of eventueel afschaffen en dan voor het Bokje heel iets anders verzinnen: Half-Snepje of Pinkske of zo.