In Nederland is over de huidige achteruitgang van de Huismus Passer domesticus weinig gepubliceerd. Over het algemeen laat de beschikbare literatuur een daling van het tot nu toe bekendste vogeltje van Nederland zien. Momenteel valt de dramatische afname van de Huismus ook bij het grote publiek op. Dat leidt tot vele vragen. In dit artikel bespreken we de afname van deze populaire commensaal van de mens.