Ben was aan te zien dat hij er genoeg van had. Tussen Anjum en Moddergat waren wij vanaf de Alddyk over een kleiweg de Anjumer en Lioessenspolder ingereden, tot waar het pad eindigde. Middenin in de polder, stonden wij akkers af te turen, speciaal aardappelakkers. Behalve Ben. ‘Ben heeft het niet meer naar zijn zin,’ stelde één van ons vast. ‘Neen’, barstte Ben los. Tk heb die aardappelakkers nu echt wel gezien. Hier in het noorden zijn overal fijne vogelplaatsen en wij kijken alleen maar over die akkers. Dan maar geen Morinelplevieren deze keer...!’ Het was ruwweg de vijfenzeventigste aardappelakkerstop van die dag. ‘s Ochtends bij Eemshaven was het begonnen. Daar was het met de trek matigjes. ‘De wind zit totaal verkeerd,’ had Piet Peper verklaard die, zoals gewoonlijk bij een bezoek, de trektelpost bemande. Vanaf Eemshaven ging het door Noord-Groningen westwaarts, richting Lauwersmeer. Eerst door de Emmapolder, die met tientallen windturbines een landschap biedt dat pleitbezorgers van windenergie in verrukking moet brengen. Daarna verder, door de Noordpolder. Hier en daar de Noorderdijk op om te genieten van het Groninger Wad. Het was half mei, dus zoals het hoort waren op de kruin troepjes Noordse Gele Kwikstaarten en aan beide kanten voortijlende Boerenzwaluwen...