Leo Ballering van Vogelwacht Uden vraagt informatie naar aanleiding van een waarneming van Winterkoningen in een mezenkast. Hij schrijft: ‘Tijdens een controle van een nestkast in Bernheze, Noord-Brabant bleek er in één (mezen)nestkast een bijzonder nest te zitten. Het was een bijna bolvormig vlechtwerk van gras met een klein acentrisch invlieggat en er was nog ruimte over in de kast. Mijn vermoeden is dat dit het nest van een Winterkoning is. In 2005 zat er in mijn tuin in een winterkoningnestkast (10x10x10 cm) ook een dergelijk nest, maar door de geringere ruimte was de hele kast gevuld met nestmateriaal en zat het invlieggat direct bij de invliegopening. De Winterkoning heeft in dit nest met succes gebroed. Doordat ik een vergelijking kon maken met het succesvolle nest, lijkt mij de gedachte aan een Winterkoning wel juist. Eveneens in 2005 vonden we bij de eerste nestkastcontrole op 13 maart in de bossen bij Uden een vergelijkbaar nest, zoals hierboven beschreven in een mezenkast! Wij dachten toen aan een muis (in verscheidene kasten werden muizensporen aangetroffen en zelfs één keer een muis). Ik twijfel nu of het in hierboven genoemde geval een muis was. In 2004 vonden wij een dergelijk nest niet in de kast. Vooral dat laatste intrigeert mij!’