Sinds 2002 broedt er in de Achterhoek een oehoepaar dat jaarlijks jongen grootbrengt in een boomnest. In 2002 was dat een oud buizerdnest en daarna een kunstnest. Hoewel Postduiven het hoofdvoedsel waren, werden ook regelmatig overblijfselen van Meerkoeten tussen de prooiresten ontdekt. Omdat in bepaalde maanden nogal veel meerkoetresten werden aangetroffen rees de vraag wat de invloed van de Oehoes Bubo bubo zou zijn op de plaatselijke polulatie Meerkoeten Fulica atra.