De krant ‘l’Est Républicain’ die in de Elzas (Frankrijk) verschijnt, drukt in de weekbijlage telkens een markant bericht dat in de afgelopen honderd jaar in de krant heeft gestaan, opnieuw af. Op 13 november 2005 koos men een bericht uit 1974 over zwaluwen die door rampzalig herfstweer in de problemen waren gekomen en over de inspanningen van de plaatselijke vogelbeschermers om de vogels te helpen. Men bericht ons vanuit Straatsburg: “Een groot aantal late zwaluwen in de Elzas is verrast door het wisselvallige weer van dit seizoen en zal dood gaan van koude en honger. Men bevestigt dat het gaat om nog jonge vogels van een tweede broedsel die nog niet voldoende konden vliegen toen de oudere wegtrokken naar gebieden met gunstiger weer. Afgelopen week heeft de ‘Société d’Omitologie de Lucerne’ (Vogelbescherming Luzern, M.M.) een groot aantal gevangen bij de oevers van het Vierwoudstedenmeer. Men hield ze warm en bracht hen uiteindelijk onder, zo’n aantal van vijfhonderd, in een grote volière in de exprestrein ‘St. Gotthard’, met de opdracht aan de hoofdconducteur om ze vrij te laten in Chiasso. Maar de directie van de spoorwegen van Elzas-Lotharingen in het Duitstalige deel van Frankrijk is ook begaan met het lot van de arme zwaluwen. Zij doet een bericht uitgaan dat zij zich, met instemming van de Zwitserse spoorwegen en de St. Gotthard-lijn, belast met het gratis transporteren van de zwaluwen in kooien of gesloten kisten, op kosten van de spoorwegen, naar het adres van de ‘Société Protectrice des Animaux’ (Dierenbescherming, MM), van Chiasso”.