Ons oudste natuurgebied, het Naardermeer, was in 2004 precies honderd jaar beschermd gebied. De auteur van ‘Het begon met het Naardermeer’, Albert Beintema, bracht bijna een halve eeuw geleden al veel vrije tijd op dit meer door om er naar vogels te kijken. In zijn jeugd bouwde hij in de nabijheid van het meer al boomhutten. Albert Beintema kent het gebied dus op zijn duimpje. In het jubileumjaar werd hij in de gelegenheid gesteld naar het gebied terug te keren en met eigen ogen te zien welke veranderingen daar in die halve eeuw zijn opgetreden. Na inleidende hoofdstukken, waarin onder andere geschreven wordt over dr. Jac. P. Thijsse – de grote motor van Natuurmonumenten in de begintijd van de vereniging – en over de ontstaansgeschiedenis van het meer volgt een reeks vlot geschreven beschrijvingen over de situatie toen en nu. Daarbij maakt de auteur gebruik van zijn dagboekaantekeningen uit het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw en van aantekeningen van de recente bezoeken. Uiteraard komen daarbij de vogels van het gebied regelmatig aan de orde.