Borneo is een populaire reisbestemming onder vogelaars. Niet zonder reden: het eiland herbergt een enorm rijke en gevarieerde avifauna. Vrijwel iedereen beperkt zich echter steeds weer tot dezelfde plekken in het Maleisische gedeelte, met als gevolg dat over de avifauna van de rest van het eiland relatief weinig bekend is. Wij konden nieuwe informatie aandragen door te inventariseren in Kalimantan (het Indonesische deel van Borneo) in een gebied dat nog niet eerder door ornithologen was bezocht.