Het plaatsen van een verzoek op de website Waarneming.nl leverde begin september 2006 heel veel discussie op. Een vogelkweker was een Hop kwijtgeraakt en hij wilde de vogel wel weer graag terug. Deze Hop bleek geringd en de kunststofring was geleverd door de organisatie ‘Belangen Behartiging Europese Cultuurvogels’ (BEC). Op de website van deze organisatie staat informatie over hun werk: http:// home.hetnet.nl/~bec-info/ index.html. Wilt u ook wel eens een Hop, ga dan naar http:// www.vogelmarktplaats.nl en voor een gering bedrag van € 250,- is dit prachtige dier te koop. Een paartje kost twee keer zoveel. Even kweken en je hebt het bedrag zo weer terug. Ook op: http://www. vogelspeciaalclub. nl/ vraagenaanbod/ kan worden nagegaan of er leuke soorten vogels te koop zijn!