De bescherming van bedreigde weidevogels als de Grutto en de Veldleeuwerik schiet tekort, vindt professor dr. Theunis Piersma, hoogleraar Dierecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ondanks alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, blijft het aantal broedende Grutto’s in Nederland razendsnel dalen. Dat is extra zorgwekkend omdat meer dan negentig procent van de Europese Grutto’s broedt in Nederlandse weilanden. Als de vogel uit ons land verdwijnt, sterft hij uit. Piersma pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Het weidevogelprobleem is eigenlijk een cultureel probleem,’ zegt Piersma. ‘Het probleem is het verdwijnen van een ecologisch uitermate rijk en wereldwijd volkomen uniek Nederlands cultuurlandschap. De achteruitgang van het aantal weidevogels in Nederland, niet alleen Grutto’s maar bijvoorbeeld ook Zomertalingen en Veldleeuweriken, komt door het verdwijnen van het landschap waar die beesten zich thuis voelen.