In mijn tuin overwinteren jaarlijks zeven à twaalf Waterhoentjes Gallinula chloropus. Dagelijks beproeven in het koude jaargetijde ook één of twee Sperwers Accipiter nisus (een mannetje en een vrouwtje) hun geluk op de talloze zangvogels die afkomen op het aangeboden wintervoer én op het gemengde graan dat tweemaal daags in de ren voor mijn watervogels wordt uitgestrooid. De keuze voor de Sperwers omvat dan ook een zeer uitgebreid vast assortiment aan vogels, zoals Vinken, Groenlingen, Sijsjes, Huismussen, Ringmussen, Heggenmussen, Roodborstjes, Winterkoninkjes, Koolmezen, Pimpelmezen, Staartmezen, Merels, Zanglijsters en natuurlijk Turkse Tortels. Daarvan zijn er de laatste jaren soms wel tachtig tegelijk aanwezig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat één van de Sperwers dikwijls aan het eind van de dag nog even een bliksembezoek komt afleggen in de hoop nog een laatste prooi te verschalken.