Dit stukje gaat over Lachstems, over Ruud Vlek en over Simon de Waard. Over Lachsterns omdat menigeen ‘schrijvers opvatting deelt dat de Schepper zich op deze vogel bijzonder uitsloofde. Een poging tot uitleg over wat de Lachstera bij mij aanricht, zal deze toch per definitie tekort doen. Over Ruud Vlek gaat het, aangezien die ook hevig iachtsternofiel’ is, maar vooral omdat Ruud voortdurend op zoek is naar nalatenschappen van vogelfotografen en -filmers. Hij is dus bezig met cinema-fotografische archeologie. Dit stuk gaat ook over wijlen Simon de Waard, omdat deze cineast ooit in Nederland broedende Lachsterns filmde en fotografeerde. Nog onlangs bleek dat deze Rotterdammer zich schaart onder de beste Nederlandse natuurfilmers. De Waard overleed in 1986. Hij werd 81 jaar oud. Prof. dr. Karel Voous noemt De Waard in zijn ‘In de ban van vogels’ – het ornithologisch-biografisch woordenboek voor Nederland – één van de bekendste vogelfotografen en cineasten van Rotterdam en omgeving. Met zijn oeuvre vulde De Waard lezingenavonden voor verenigingen en volksuniversiteiten. De komst van televisie – de Bussumse treurbuis – hielp zijn broodwinning om zeep. Voous schrijft dat De Waards dia’s en films grotendeels verloren gingen. Hoewel de nauwgezetheid waarmee Voous Tn de ban van vogels’ samenstelde boven iedere twijfel is verheven, blijkt deze opvatting twintig jaar na het overlijden van De Waard onjuist.