Tijdens één van de Sovon-dagen uit het verleden werd er een lezing gegeven, waarbij deelnemers vogels moesten tellen. Wie de eigen tellingen kritisch beoordeelt, weet dat het altijd een schatting blijft. Zelf heb ik heel veel geteld: ganzen, zwanen en eenden, maar ook andere vogelsoorten die op trek waren. Eens stond ik op Wieringen op Vatrop om Zwarte Sterns te tellen. Dat begint dan met individuele vogels, vervolgens groepjes van tien tot vijftig. Komen er meer dan tel je per honderd, later per vijfhonderd. Ten slotte telde ik per duizend vogels. Op een gegeven moment begon mijn maag te protesteren, zoveel Zwarte Sterns vlogen er langs en ik telde heel intensief. Hoe goed zijn deze tellingen nu? Om dit voor uzelf eens uit te zoeken zou u op de website http:// personal.inet.fi/cool/live/birds/ index.html de knop ‘new game’ kunnen aanklikken. Vijf keer mag u schatten hoeveel vogels er langsvliegen. Het gaat hierbij echt niet om heel veel tellen. Voor mij waren de uitkomsten zeer verhelderend. Je wijkt toch altijd af. Ik telde minder vogels dan er waren. Het percentage dat u naast de schatting zit, wordt aangegeven.