Langs deze weg willen wij alle abonnees die weer extra geld hebben overgemaakt, hartelijk danken. Mede dankzij u zijn wij in staat het Vogeljaar te blijven maken. Het is hartverwarmend te zien, dat zoveel abonnees gevolg hebben gegeven aan onze oproep om naast het abonnementsgeld iets extra’s over te maken. Nogmaals, hartelijk dank.