In onze tuin hebben wij destijds een vijvertje aangelegd met het voornaamste doel vogels aan te trekken. Het is één bij twee meter groot en heeft een helling zodat de vogels gemakkelijk bij het water kunnen; een soort ‘vogelstrandje’. Het vijvertje is zo gesitueerd dat we er vanuit de woonkamer en mijn werkkamer zicht op hebben. In de loop der jaren is deze ‘openbare drink- en badplaats’ al door vele soorten bezocht. Behalve door de klassieke tuinvogels ook door soorten als Kruisbek, Europese Kanarie, Bonte Vliegenvanger en Barmsijs. Eind januari 2006 was door de aanhoudende vorst het wateroppervlak bevroren. Op 27 januari 2005 zat een niet alledaagse bezoeker op het ijs, namelijk een mannetje Grote Bonte Specht. Hij hupte rond om op verschillende plaatsen in het ijs te pikken. Op zoek naar een wakke plek? Naast een steen aan het ‘strandje’ begon hij stevig door te hameren tot hij bij het water was. De dorst was groot daar hij er enkele minuten verbleef. Met de kijker was mooi te zien hoe de druppels aan zijn snavel hingen. Een voorval dat ik nog nooit eerder heb waargenomen. Eddy Janssens, Veenlaan 15, B-2960 Brecht, België.