In de strijd om vogels te beschermen worden de resultaten van tellingen door vogelaars vaak als belangrijkste wapen gezien. Toch zijn er vanuit de overheid vaak heel andere vragen aan de orde die niet met tellingen te beantwoorden zijn. Vanuit een wetenschappelijke benadering doen alleen harde kwantitatieve uitkomsten er toe. Over de rest kun je geen uitspraak doen, terwijl dat vanuit de bescherming wél wenselijk is... In dit artikel wordt een poging gedaan om stil te staan bij dingen die we niet over vogels weten. Vanuit een vaag vermoeden dat die onzekerheden zijn samen te vatten in een beperkt aantal thema’s.