De Europese Commissie maakte in juni 2006 bekend dat zij wettelijke maatregelen heeft uitgevaardigd ter beperking van illegale jacht op vogels. Een aantal landen kreeg een schriftelijke waarschuwing of wettelijke maatregelen opgelegd. De Commissie heeft in eerste instantie een waarschuwing gestuurd naar Finland, naar aanleiding van een uitspraak die het Europese Hof van Justitie op 15 december 2005 had gedaan (Zaak C-344/03). Daarbij werd een veroordeling uitgesproken over de jacht op vogels in het vootjaar in Finland, zowel op de Aland eilanden als op het vasteland. Het Hof was van mening dat het toestaan van jacht op sommige vogelsoorten, waaronder de Grote Zeeeend Melanitta fusca, Eider Somateria mollissima en de Brilduiker Bucephala clangula, in het voorjaar en dus voor het broedseizoen, in tegenspraak is met de Vogelrichtlijn. Het Hof is van mening dat de jacht in het voorjaar niet zou moeten worden toegestaan. Daarbij hield hij er rekening mee dat er een alternatief is, omdat op de desbetreffende soorten mag worden gejaagd in het najaar, dus na het broedseizoen. De Finse autoriteiten waren op grond van de uitspraak verplicht de openings- en sluitingstijden van het jachtseizoen aan te passen. Omdat men daarmee nog geen aanstalten had gemaakt heeft de Europese Commissie besloten verdergaande wettelijke maatregelen te treffen.