De Vogelkijkgids Nederland is een nuttige en praktische gids voor vogelaars en natuurliefhebbers. In het boek worden 110 interessante vogelgebieden en 360 vogelkijkpunten beschreven. Nederland is voor deze uitgave opgedeeld in 7 regio’s. Voor elk daarvan zijn de belangrijkste vogelgebieden en voorkomende of kenmerkende vogelsoorten beschreven. Ook worden de bijzondere vogels aangegeven voor de desbetreffende gebieden. Bij de selectie van de gebieden is vooral gekeken naar de ‘ornithologische kwaliteit’. Het gaat zoveel mogelijk over gebieden waar ook minder algemeen voorkomende soorten te vinden zijn. Per gebied zijn er beknopte beschrijvingen van bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis en de beschermingsstatus. De auteur Boris Everwijn bezocht alle gebieden persoonlijk en geeft daarvan ook zijn persoonlijke indrukken. Het boek geeft daarnaast ook veel praktische informatie, zoals parkeerplaatsen, vogelkijkhutten en -schermen en uitkijkpunten. Een handige en overzichtelijke uitgave die van pas zal komen bij het plannen van vogelkijktochten. Bij dit boek is ook een afzonderlijke website beschikbaar: http://www.vogelkijkgids.nl/