Evenals in het Vogeljaar 53 (4) 2005 behandelt dit verslag twee broedseizoenen. De grondtoon van het dubbelverslag is vreugdevol, want het aantal broedparen was in 2005 ongeveer gelijk aan dat van 1980 en in 2006 ongeveer gelijk aan dat van 1979. Daarna zijn de recente aantallen nooit meer gehaald. De omvang van de populatie bereikt zo langzamerhand het niveau van de topjaren in de jaren zeventig van de vorige eeuw!