In 2005 hebben er minder Oeverzwaluwen gebroed in de oeverzwaluwenwand langs de Rengerswetering aan de Nijkerkerweg in Bunschoten dan in 2004. Iets meer dan de helft van het aantal in 2004 (452 paar) maakte gebruik van de wand. Andere al lang bestaande wanden in de omgeving zoals in Huizen, Naarden en Amersfoort werden nauwelijks bezocht. Langs de Al nabij de kruising met de A6 en nabij de parkeerplaats aan de Al tegenover het bedrijvencomplex van Quest International Nederland te Naarden broedden er in 2005 helemaal geen of bijna geen Oeverzwaluwen. De landelijke tendens was nog slechter. De overwinterende vogels hadden in de West-Affikaanse Sahel bijzonder weinig insecten om te eten. Het is daar al enkele jaren bijzonder droog. Daardoor zijn veel Oeverzwaluwen ter plaatse gestorven en die vogels die op weg gingen naar Europa, hadden een slechte conditie. Veel vogels haalden hun broedgebied niet. In 2006 ging het aantal broedparen in Bunschoten weer iets omhoog en eind juli 2006 broedden er 258 paartjes Oeverzwaluwen aan de Bunschoter Wand.