Naar aanleiding van het verschijnen van het Vogeljaar 55 (2) ontvingen wij van W. de Kock uit Terneuzen de volgende reactie: ‘Als Uw blad op de mat valt is het eerste wat ik even doe: plaatjes kijken. Het viel mij direct al op dat de onderschriften bij de foto’s op bladzijde 94 verwisseld waren. Bovenste foto is van een vrouwtje Pruimkopparkiet en de onderste toont een Senegal-parkiet (een zogenaamd Bont Boertje), waarvan beide geslachten nagenoeg gelijk zijn. Overigens met veel waardering voor het Vogeljaar. Hartelijke groeten. W. de Koek, Terneuzen.’ Dit klopt inderdaad de bijschriften onder de foto’s bij het stukje ‘Voorburg: een openen volière’ zijn per abuis verwisseld.