Degene die op de hoogte wil blijven hoe het de Europese vogels vergaat, mag de in 2004 verschenen BirdLife-uitgave ‘Birds in Europe’ niet missen. De lezer moet dan niet opzien tegen veel cijfers, want daarvoor staat de subtitel ‘population estimates, trends and conservation status’ wel garant. Ook moet men voorbereid zijn op negatief nieuws. Voor 43% van de Europese vogelsoorten pakt de gang van zaken matig of slecht uit. Dat geldt niet voor de Europese Kraanvogel. Voor deze vogel is de conclusie iarge increase’ een status die ook soorten als Flamingo, Ooievaar, Grote Zilverreiger, Grauwe Gans, Vale Gier, Zeearend en Reuzenstem ten deel valt. Hoe kan het gebeuren dat de schuwe, zo op rust en ruimte gestelde Kraanvogel het in dit overvolle werelddeel voor de wind gaat?