De toename van ganzenpopulaties in het algemeen en die van de Brandgans in het bijzonder kent waarschijnlijk geen historisch precedent. Bij de Brandgans zijn thans vijf broedpopulaties te onderscheiden, de Groenlandse, die van Spitsbergen, de Russische, de Baltische en de Noordzeepopulatie. Deze laatste groeit jaarlijks met een ongelooflijk hoog percentage (22,9%) en getuige het feit dat er voorjaar 2007 alleen al op de in het Haringvliet gelegen Slijkplaat 1250 nesten van Brandganzen waren geteld, is het einde van die ontwikkeling nog niet in zicht. In ‘Wild Goose Dilemmas’ pogen de auteurs zich te verplaatsen in de omstandigheden en vraagstukken waarmee de vijf broedpopulaties hebben te maken en hoe ze hun keuzes bepalen. Met medewerking van alle ‘brandgansnaties’ slaagden de onderzoekers/auteurs zeker in hun opzet. Het resultaat is een indrukwekkende studie met verrassende conclusies. Voor degene die niet opziet tegen een weliswaar wetenschappelijke, maar desalniettemin (of juist daardoor!) fascinerende aanpak van een uitdaging om tot een verklaring te komen, zal aan ‘Wild Goose Dilemmas’ veel plezier hebben.