In de week van 17 tot en met 25 februari 2007 bezocht ik met mijn vrouw het eiland Curaçao. Precies de juiste week voor het bij wonen van het carnaval, dat op 18 februari plaatsvond. Daarnaast bieden de vele prachtige witte strandjes en de zee volop de mogelijkheid je er te ontspannen. Maar vooral was het ook de bedoeling het eiland in die week goed te bekijken. Curaçao heeft wat bezienswaardigheden betreft het nodige te bieden: in cultureel en historisch opzicht is een wandeling door Willemstad zeer de moeite waarde en dat geldt eveneens voor een bezoek aan de diverse landhuizen, die ooit als buitenverblijf of als hoofdgebouw van een plantage dienst deden. Er is een aardig boek dat de diverse aspecten van de ABC-eilanden belicht en in het bijzonder die van Curaçao (Van Dithuijzen 2003). Ook op het gebied van natuur valt er op Curaçao het nodige te zien. Als ik me beperk tot het leven boven de zeespiegel zijn er enkele natuurparken, die een bezoek meer dan waard zijn; ik noem hier het Christoffelpark en het Shete Boka Park. Ook heeft Curaçao aan de zuidkust een aantal prachtige baaien, aan de rand waarvan soms flinke mangrovebossen staan, die een ideale verblijfsplaats vormen voor diverse reigerachtigen. Groot is het verschil met de kust aan de noordkant van het eiland, die rotsachtig is en daardoor een heel ander aanzien heeft dan de zuidkust. De kustgebieden bieden samen met de landinwaarts gelegen natuurparken een grote diversiteit aan habitats. Wat de avifauna betreft telt Curaçao dan ook zo’n 170 vogelsoorten, waarvan er ongeveer vijftig op het eiland broeden. Een groot deel van deze vogels is afkomstig uit Zuid-Amerika (Venezuela ligt op een afstand van ongeveer 70 km ten zuiden van Curaçao), maar een aantal andere soorten zien we verschijnen als Noord-Amerikaanse trekvogel. Er is overigens een goed standaardwerk over de avifauna van de Nederlandse Antillen (Voous 1983). Curaçao is met een oppervlakte van 444 km2 het grootste eiland van de Nederlandse Antillen, heeft een lengte van 70 km en een breedte die variëert tussen 13 km en 5 km. De bevolking van ruim 150.000 mensen is zeer divers; op Curaçao wonen Afrikanen, Chinezen, Portugezen, Venezolanen, Joden, Libanezen, Surinamers en Nederlanders.